Název "Fitjazz", logo Fitjazz® a silueta jsou registrované ochranné známky pro třídy výrobků 9, 16, 41.
Drzitelem práv k výše uvedeným ochranným známkám je
MgA. Helena Peerová


Fitjazz® je definován jako specifické sekvence pohybů
a jako takový je chráněn dle zákona.
Číslo registrace ÚPV-ČR 318792