Hodina FitjazzuLevel I:     Školení probíha v jednotlivých bodech:
Základní principy Fitjazzu®, postavení na třech bodech
Základy techniky jazzového tance
Zásobník cviků a tvorba choreografie
Pedagogika a metodika výuky.
Přednáška z fyziologie pohybu Fitjazzu®
Materiály v ceně.
               

Školení je ukončeno záverečnou zkouškou:
Praktická část: ukázková lekce Fitjazzu®
Teoretická část: Písemná práce s tématem popis hodiny.
Písemnou část lze složit v češtině, slovenštině, italštině, němčině, španělštině, angličtině a francouzštině.

Přínos pro absolventa:
Asolvent školení, který úspěšně složí záverečnou zkoušku se stavá držitelem licence třídy I. s neomezenou platností, která jej opravňuje k používání nazvu Fitjazz®,
využívání loga Fitjazz® na vizitkách, korespondenci a propagaci hodin Fitjazzu®. (viz. Omezení)
Jeho jméno je uvedeno na oficialních stránkách fitjazz.eu spolu s kontaktem, v připadě dodání i rozvrhem hodin. Na požádání je vytvořena emailová adresa ve formátu "jméno.příjmení@fitjazz.eu"
Dále získává zázemí kvalifikovaného poradenství a coachingu ze strany majitelky produktu Fitajzz®
MgA. Heleny Peerové a teamu odborníků na taneční a pohybovou pedagogiku, choreografii a poradenstvi fyziologa.

Ubytování není zajištěno, ovšem ve vzdálenosti cca. 300 metrů od školícího střediska se nachází hotel Michle*** viz: http://www.hotelmichle.cz/

Časový plán školení:

Školení Level I má rozsah 30 hodin a probíhá ve dvou víkendech v časovém rozmezí:                                                            

pátek: 18 - 21 hod.
sobota: 9 - 18 hod.
neděle: 9 - 14 hod.