Účastníci jsou do kurzu zapsáni podle pořadí došlých přihlášek zkompletovaných s uhrazeným účastnickým poplatkem.
Počet účastníků v jednom školení je omezen.


 Číslo účtu: 670100-2208580699/6210

Jako variabilní symbol uveďte datum narození ve tvaru DDMMRRRR

např.: 1. 5. 1980 odpovídá VS: 01051980


Při stornu přihlášky jsou účtovány níže uvedené poplatky:
250,- Kč při stornu 14 a více dnů před začátkem akce
50 % z ceny při stornu od 7 do 14 dnů před začátkem akce
70 % z ceny při stornu méně než 7 dní před začátkem akce

Evidence přihlášek a informace zde